top

กฎหมาย

กฎหมาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% คืออะไร คนซื้อจ่ายเท่าไหร่ คนขายตั้งราคายังไง?
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คิดทำธุรกิจต้องอ่าน ก่อนโดนสรรพากรเรียกเก็บย้อนหลัง

ใครที่คิดทำธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้และเตรียมตัวเรื่องการจ่ายภาษีไว้ตั้งแต่ต้น เพราะถ้าหากขาดความพร้อมอาจส่งผลถึงการคำนวณหรือตั้งราคาสินค้าที่ผิดพลาด ทำให้กำไรที่สมควรได้รับกลับน้อยลง 7-10% สาระอสังหา ชวนทำความรู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด และการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่พลเมืองที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศชาตินั่นเอง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร เกี่ยวข้องกับภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายส่วนไหน?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) คือ ภาษีที่คิดเพิ่มจากสินค้าและบริการ เช่น สินค้ามีราคา 100 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่มไทย 7%) 100 + 7% = 107 บาท สะท้อนในมุมมองของลูกค้าที่ซื้อสินค้าไป มีงบประมาณที่ต้องจ่ายจริง 107 บาท ซึ่งส่วนต่างที่หักเพิ่มนี้เอง กรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่นำภาษีทั้งหมดมารวมกัน เพื่อทำงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 ขา หมายความว่าอย่างไร?

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มขารับ คือ ลูกค้าซื้อสินค้า และบริการ มีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเข้าของกิจการ (VAT 7%) ซึ่งจำนวณเงินที่จ่ายจริงจากการคิดภาษีเพิ่มไม่ใช่เงินของเจ้าของธุรกิจ แต่เจ้าของธุรกิจมีหน้าที่รวบรวมเงินในทุก ๆ เดือน เพื่อนำส่งในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (การหักเงินของผู้จ่าย)
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มขาจ่าย คือ ในกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อ จำเป็นต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร้านค้า ผู้ขาย
  หมายเหตุ : ภายในหนึ่งเดือนควรมีการสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งขารับ และขาจ่าย เพื่อให้ทราบส่วนเกิน – ส่วนขาด หากมีการรับมากกว่าจ่าย ต้องนำส่วนเกินจ่ายให้กรมสรรพากร กลับกันหากมีการจ่ายออกไปมากกว่าการรับ ก็สามารถลงเครดิตภาษีไว้ทบในเดือนถัดไปได้

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 ขา หมายความว่าอย่างไร

ใครมีหน้าที่เสียภาษี และยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม?

ที่ต้องเสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มียอดขายเกิน 1,800,000 ล้านบาท จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการนำส่งภาษี
 2. ผู้นำเข้าบุคคลธรรมดา (ยกเว้นภาษีในกรณีนำเข้าไม่เกิน 1,500 บาท) และนิติบุคคล
 3. กิจการที่มีตัวแทนขายสินค้าและบริการอยู่ในประเทศไทย

ที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ทำธุรกิจขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ย สัตว์ ยา อาหาร หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืช / สัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 2. ผู้นำเข้าบุคคลธรรมดากรณีนำเข้าไม่เกิน 1,500 บาท
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร
 5. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เปิดบริษัท – ทำธุรกิจขนาดเล็ก – ธุรกิจรายย่อยต้องมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

แน่นอนว่าเข้าของธุรกิจ หรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาต้องขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนถึงจะสามารถคิด VAT กับลูกค้าได้ กลับกันหากบริษัทไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์คิดเพิ่มกับลูกค้าได้ ส่วนกรณีบุคคลธรรมที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้ VAT ในการคำนวณค่าสินค้า และบริการได้เช่นเดียวกัน

จด VAT ต้องทำอย่างไร ?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม-จดVATต้องทำอย่างไร

สรุปการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อดีของการไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ สามารถขายสินค้าในราคาที่ต่อสู้ได้ เพราะไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องตรวจสอบประเภทธุรกิจที่ทำว่าได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ โดยส่วนใหญ่กิจการทั่วไปจะไม่ได้รับการยกเว้น แต่หากมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1,800,000 ล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี

การจด VAT ถือเป็นการจัดการบัญชีภายในตัว ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจ (ออกใบกำกับภาษีให้ได้) แต่ทั้งนี้ของเจ้าของธุรกิจก็ต้องไม่ลืมยื่นรายงานเป็นประจำทุกเดือนด้วยนั่นเอง อ่านประเด็นภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ภาษีซื้อ ภาษีขาย, ภาษีมดก, ภาษีเงินได้บนิติบุคคล

หมวดหมู่